Benyttes til måling af sukkerindhold i vin eller øl.

Bestemmelse af sukkerindhold før gærstart.
Mål altid mosten inden gæringsstart og noter tallet til senere brug.
Stil oechslevægten i en målecylinder og fyld most i cylinderen indtil oechslevægten flyder. Det tal, som står ud for overfladen på mosten, er antallet af oechslegrader.
HUSK at læse på oechslevægten hvilken temperatur den måler præcist ved!
Oechslevægte købt i Vinøl Hobby måler præcist ved 20 grader Celsius.

Ved start af vin bør mosten maksimalt måle 80 oechslegrader. Hvis tallet er højere bør mosten fortyndes for at sikre, at gæringen starter korrekt.
1 oechslegrad svarer til 2 gram sukker pr liter. d.v.s. at 80 grader svarer til et sukkerindhold på 160 gram pr liter.
Hvis der under gæringen tilsættes yderligere sukkermængder, skal mosten måles både før og efter tilsætningen, så man ved gæringsstop ved, nøjagtigt hvor mange oechslegrader der er forsvundet under gæringen.

Beregning af alkoholprocent.
Under gæringen omsættes sukkeret til alkohol og CO2,hvilket giver et lavere antal oechslegrader i brygget.
Mål/beregn antallet af totalt forsvundne oechslegrader.
7,58 oechslegrader svarer til 1% alkohol, så hvis mosten fra start målte 75,8 grader og nu måler 0 grader, er alkoholindholdet 75,8/7,58 = 10 %.

Restsødme i den færdige vin.
    Færdig vin indeholder typisk følgende oechslegrader:
  • Rosévin: mellem +5 og +10
  • Hvidvin: mellem –5 og 0
  • Rødvin: mellem – 5 og -2
  • Hedvin: mellem +25 og +30
Efter tilsætning af gærstop er det muligt at søde vinen med sukker, hvis de målte slutoechslegrader er for lave.
Husk at tilsætning af 2 gram sukker pr. liter vin giver en stigning på 1 oechslegrad.
Ovennævnte oechslegrader for restsødme er kun vejledende.
Husk altid at smage på vinen flere gange under vejs for dine egne smagsløg er i den sidste ende en bedre dommer end teoretiske oechslemålinger.