Filtrering af vin med et AJ vinfilter

BRUGSANVISNING FOR AJ/Harris VINFILTER
Bør gennemlæses inden filtreringen påbegyndes

AJ vinfilter er konstrueret til at benytte kiselgur plader og/eller CLEARBRITE filterskiver.
Inden filtreringen påbegyndes, skal vinen være stoppet og grovklaret. Eventuel kulsyre skal være rystet ud af vinen – f.eks. ved et par omstikninger fra stor højde.

SAMLEVEJLEDNING
1. Læg filterhuset i den venstre hånd med den åbne ende opad.
2. Læg en filterskive ned i filterhuset, så den hviler på kanten hele vejen rundt. Kiselgur pladen skal vende siden med tekst nedad mod indløbet.
3. Læg støtteristen oven på filterskiven, så de tre små bolte på filteret stikker op gennem de tre huller i støtteristen.
4. Tilspænd de tre runde møtrikker med håndkraft, pas på ikke at overspænde.
5. Hæld en kop vand i filterhuset, og lad det stå i 5 minutter for at blødgøre filterskiven.
6. Efterspænd derefter de 3 møtrikker. Værktøj må IKKE bruges.
7. Klem bundstykket fast på filterhuset, og filteret er klar til brug.

FILTRERINGSVEJLEDNING
1. Sæt den fyldte vinballon op på et bord og stil en rengjort tom ballon på gulvet.
2. Vær opmærksom på, at der skal være 1 – 1½ meter mellem bunden af den fyldte ballon og toppen af den tomme ballon. Dette er vigtigt for at opnå det korrekte væsketryk til filtreringen. Mindre afstand bevirker forringet filtrringskapacitet og større afstand kan give så stort tryk, at filterskivens porrer lukker til, så filtreringen stopper.
3. Stik en hævert med bundstykke i den fyldte ballon og forlæng hæverten med den røde plastslange, så den kan nå ned til den ballon, som står på gulvet.
4. Sug vinen op i hæverten, luk den røde plastslange med slangeclipsen, vend bunden i vejret på filteret og pres forsigtigt den røde slange over indløbsstudsen på filterhuset.
5. Sænk vinfilteret – STADIG MED BUNDEN I VEJRET – ned i højde med halsen af den ballon, som står på gulvet. Luk slangeclipsen op igen. Efter ca. 30 sekunders forløb kan filteret vendes om samtidig med, at det anbringes på toppen af den ballon, som står på gulvet. Denne fremgangsmåde sikrer, at der ikke kommer luft i hæverten, så gennem-løbet blokeres.
6. Herefter forløber filtreringen automatisk, indtil den øverste ballon er tom. Afhængig af hvor uklar vinen er, kan der i en enkelt operation filtreres 25 – 50 liter på 2 – 8 timer.
7. Hvis der skulle komme luft/kulsyre i filteret, kan det udluftes ved hjælp af den lille ventil på toppen af filteret.

GODE RÅD
1. Efter endt filtrering bør filteret straks adskilles, filterpladen kasseres og alle filterdelene rengøres i varmt vand tilsat lidt DOMANI ballonrens eller Chemipro OXI.
2. Der bør kun filtreres ÉN gang med en filterskive – uanset om man filtrerer 5 eller 50 liter.
3. Det er ikke meningen – og heller ikke nødvendigt – at filterets bundstykke slutter helt tæt til filterhuset, for i realiteten fungerer bundstykket kun som en slags tragt til opsamling af den filtrerede vin.